Fibromen

Fibromen worden ook wel steelwratjes genoemd en zijn kleine vergroeiingen van de huid. Ze komen met name voor in de hals, onder de oksel en rondom het middenrif.

Hoe ontstaan fibromen?

Hoe fibromen ontstaan is niet geheel duidelijk. Er bestaat wel enige relatie met overgewicht en hormonen. Ze ontstaan dan ook voornamelijk na de meno pauze. Alhoewel ze niet kwaadaardig zijn kunnen ze wel steeds groter worden. Hierdoor kan er irritatie optreden of kunnen ze als cosmetisch storend worden ervaren. In sommige gevallen er enkele fibromen aanwezig maar tientallen in een gebied komt ook voor.

De behandeling

Fibromen kunnen verwijderd worden door deze te coaguleren. De huidtherapeute zal tijdens het intakegesprek een anamnese (vraaggesprek) met u afleggen en de huid beoordelen, Hieruit volgt dan een behandeladvies.