Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage (MLD) wordt toegepast bij primair en secundair lymfoedeem en is een speciale massagetechniek om de vochtafvloed te stimuleren. MLD is een onderdeel van de oedeemtherapie en zorgt er samen met onder andere compressietherapie zoals pneumatische compressietherapie en het aanmeten van compressiemiddelen voor dat het oedeem afneemt.

Het lymfestelsel

Het menselijk lichaam heeft naast het bloedvatenstelsel ook een lymfestelsel. Dit lymfestelsel is een belangrijk onderdeel van het afweersysteem en zorgt daarnaast ook dat lymfevocht vanuit de weefsels wordt afgevoerd richting de bloedbaan.
Het lymfestelsel bestaat uit lymfeklieren en lymfebanen. Lymfeklieren, ook wel lymfeknopen genoemd, bevinden zich op meerdere plaatsen in het lichaam maar met name in de hals, oksels, buik en in de liezen. Ze zijn niet altijd voelbaar en het aantal lymfeklieren kan per persoon verschillen. Lymfebanen zijn hele kleine gangetjes die het lymfevocht afvoeren.

Hoe werkt manuele lymfedrainage?

Wanneer er een balans is tussen de aan- en afvoer van het lymfevocht zullen er geen klachten zijn. In het geval van lymfoedeem is de afvoer belemmerd waardoor er zich lymfevocht ophoopt. Op dat moment kan manuele lymfedrainage ingezet worden.  Dit is een zachte massagetechniek wat bestaat uit enkel manuele grepen. Door het geven van een rekprikkel aan de huid worden de lymfebanen die nog wel voldoende werken gestimuleerd en geactiveerd. Wanneer er lymfeklieren zijn verwijderd of lymfebanen beschadigd zijn geraakt zal het lymfevocht, met behulp van manuele lymfedrainage, worden omgeleid.  Hierdoor wordt de vochtafvloed bevorderd en neemt het oedeem af.
De duur van manuele lymfedrainage per behandeling hangt af van de locatie en de ernst van het lymfoedeem.

Thuis aan de slag

De huidtherapeute kan in overleg met de patiënt bepaalde massagegrepen aanleren. Hierdoor weet de patiënt ook in de thuissituatie wat te doen wanneer de klachten verergeren.  Dit wordt vaak toegepast wanneer de patiënt, bijvoorbeeld wegens vakantie, een tijd geen therapie kan volgen.

Vergoeding

Manuele lymfedrainage valt onder de oedeemtherapie. Oedeemtherapie wordt in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering, en indien het gaat om een chronische indicatie, ook vanuit de basisverzekering.
Raadpleeg uw verzekering of u in aanmerking komt voor vergoeding. De huidtherapeute kan u hierin ook uitleg geven.