Zwachtelen

Zwachtelen wordt toegepast om veneus oedeem en/of lymfoedeem te reduceren in een ledemaat.

De bandages

Om een ledemaat te kunnen zwachtelen zullen er bepaalde bandages, ook wel zwachtels genoemd, gebruikt worden. De huidtherapeute zal uw ledemaat eerst beschermen met een onderkous en synthetische watten. Vervolgens worden de zwachtels onder rek aangebracht.
De zwachtels zullen een aantal keer per week vervangen worden. Afhankelijk van de ernst van het oedeem, de mobiliteit van de patiënt en de mate van het verdragen van druk zal de frequentie bepaald worden.
Wanneer het oedemateuze gebied uiteindelijk geen vocht meer bevat zal uiteindelijk een therapeutisch elastische kous aangemeten worden om ervoor te zorgen dat het oedeem niet terugkeert

Ondersteunend zwachtelen

Zwachtelen kan ook ingezet worden wanneer de patiënt al een therapeutisch elastische kous draagt. Vooral bij wat ernstiger lymfoedeem, waarbij een therapeutisch elastische kous alleen niet altijd voldoende is, kan de huidtherapeute af en toe het ledemaat inzwachtelen.

Vergoeding

Zwachtelen valt onder oedeemtherapie. Oedeemtherapie wordt in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering, en indien het gaat om een chronische indicatie, ook vanuit de basisverzekering.
Raadpleeg uw verzekering of u in aanmerking komt voor vergoeding. De huidtherapeute kan u hierin ook uitleg geven.