Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Huidvisie Brabant, praktijk voor Huid- en oedeemtherapie (hierna te noemen Huidvisie Brabant) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidvisie Brabant, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huidvisie Brabant verstrekt.

Huidvisie Brabant kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw medische gegevens.

 

Waarom Huidvisie Brabant gegevens nodig heeft 

Huidvisie Brabant verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Huidvisie Brabant uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

 

Bewaren van gegevens

Huidvisie Brabant bewaart uw persoons- en medische gegevens. Het is wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

 

Delen van gegevens met anderen

Huidvisie Brabant verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Websitebezoek

Op de website van Huidvisie Brabant (www.huidvisiebrabant.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Huidvisie Brabant gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huidvisiebrabant.nl. Huidvisie Brabant zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Huidvisie Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huidvisie Brabant verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met I.C.M.J Rasenberg-Sieberichs op via info@huidvisiebrabant.nl.

 

Contactgegevens

Huidvisie Brabant
Huid- en oedeemtherapeute: I.C.M.J. Rasenberg-Sieberichs
Telefoon: 06-46626674
E-mailadres: info@huidvisiebrabant.nl

 

Postadres

Haven 19-21
4941DE Raamsdonksveer

Locaties

Locatie Raamsdonksveer               Locatie Terheijden                      Locatie Made
Haven 19-21                                        Schepenhof 21                               Het Vierendeel 13
4941 DE                                                4844 BM                                          4921 LC
(Havenrijck)                                       (Schepenhof fysio)                       (Het Vierendeel)

Lidnummer  Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten: 00901
Lidnummer Kwaliteitsregister Paramedici: 39912152188